Cursus BHV

13 augustus


Een Bedrijfshulpverlener (BHV-er) is een werknemer die een beginnende brand kan bestrijden. Eerste Hulp kan verlenen en een ontruiming kan begeleiden. Bedrijfshulpverlening (BHV) is sinds 1994 verplicht vanuit de Arbo-wet. Als u personeel in dienst heeft, bent u verplicht tenminste één persoon aan te wijzen als BHV-er. Ook bij ziekte of afwezigheid van de BHV-er moeten de BHV-taken gewaarborgd blijven. U bent tevens verantwoordelijk voor klanten, leerlingen, patiënten, bezoekers en overige personen aanwezig in uw bedrijf. Elke ondernemer is verplicht om BHV-ers op te laten leiden. De Guard Group adviseert gemiddeld één BHV-er per 10 werknemers (1:10) welke tijdens openingstijden altijd aanwezig moeten zijn, afhankelijk van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). De BHV-er moet volgens de eisen van de Arbo-wet in geval van nood of direct gevaar de hulp kunnen geven die noodzakelijk is om letsel te beperken. Als u geen BHV-er heeft aangewezen, kunt u van de Arbeidsinspectie een hoge boete krijgen. Ook de uitkering van uw verzekering kan gevaar lopen. Vooral geeft het een veilig gevoel dat er medewerkers in het bedrijf zijn die precies weten wat er moet gebeuren in geval van nood. Met de basiscursus Bedrijfshulpverlener voldoen de deelnemers binnen één dag aan de wettelijke Arbo-bepalingen. Guard geeft niet alleen een veilig gevoel, het kan zelfs levens redden!