Guard Academy Vestigingen

       

 Dordrecht  Deventer   Amsterdam  Nijmegen
 Prof. Waterinklaan 41  Nieuwe Markt 23 Princes Irenestraat 21 Leuvensbroek 30-01 
 3312 KM  Dordrecht  7411 PB  Deventer   1077 WT Amsterdam  6503 GK  Nijmegen
Meer info   Meer info Meer info Meer info

 

 

 

 

 

Voor alle vestigingen:

T 0570 - 618 793
F 0570 - 641 839
E office@guardgroup.nl

 

 Met vestigingen in Amsterdam, Deventer, Dordrecht en Nijmegen is Guard de grootste, snelste en 

uitstekende opleider in de wereld van de particuliere beveiliging

De Rijksoverheid neemt intussen soortgelijke maatregelen waardoor de mbo-opleidingen ook zo goed blijven aansluiten bij de veranderingen op de arbeidsmarkt. Gaandeweg naar 2025 worden de opleidingen korter en exameneisen strenger.

Guard Academy speelde hier tien jaar geleden al op in. Guard ziet namelijk ook de behoefte van haar medeburgers en erkent de moeite van velen in ons land in hun zoektocht naar omscholing, ten aanzien van de participatiewet. Guard ziet de grote waarde van een startkwalificatie voor onze jeugd. We zien dat luchthavens moeten worden beschermd tegen terrorisme en criminaliteit. Tegelijkertijd moet de afhandeling van passagiers en goederen veilig, snel en efficiënt gebeuren.
Ook zien we wereldwijd dat overheden maatregelen hebben genomen om havens en zeevaart beter te beveiligen tegen
terrorisme. Er zijn steeds meer evenementenbeveiligers en winkelsurveillanten verplicht gesteld. Zij moeten de duidelijkheid
en sfeer bewaken voor de medewerkers en hun publiek. Overal in bedrijven en instellingen zien we meer en meer
ontwikkelingen. Of het nu gaat om beveiliging met personen of door beveiligingsmiddelen, Guard ziet dat deze trend zich ongetwijfeld moet doorzetten om met ons allen te kunnen samenleven.

Gemeenten zijn in toenemende mate een beroep gaan doen op particuliere beveiligingsorganisaties om als aanvullend middel
te dienen, ter verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in het publieke domein. Om veiligheid te waarborgen binnen bedrijven en andere terreinen waar gewerkt wordt zijn er verscheidene functies in het
leven geroepen. In veel beroepen worden daarom om aanvullende certificering gevraagd. Waaronder bijvoorbeeld die van bedrijfshulpverlener, die in het geval van calamiteiten mensen reguleert en een aanspreekpunt is voor hulpdiensten.

Een andere is de functie van het VCA. Deze is er om de omstandigheden waarin mensen werken te beschermen en waar nodig de bekrachtigen.

Beide zijn veelgevraagde functies in velerlei beroepen en meer dan eens een harde voorwaarde in vacature-eisen. Dan is er nog de verkeersregelaar die steeds vaker begeleiding en maatwerk aan het verkeer mag bieden. 


De particuliere beveiligingsbranche in Nederland is de laatste decennia sterk gegroeid. 
Al vanaf de oprichting van de academie bezigt Guard zich om haar cursisten versneld de vereiste examenstof te onderwijzen. 
Guard leidde veel van deze collega’s op. Telde Nederland in 1980 nog ongeveer 10.000 particuliere beveiligers, 
in de top van de groei is dit in 2011 naar ruim 31.000 beveiligers opgelopen. 

Als particuliere instelling staat Guard daarom als verbindend fundament tussen haar doelgroep en hun zichtbare behoefte 
om snel een rijkserkend diploma te behalen. 

Verbindend vanwege de flexibele natuur van de organisatie, inspelend op de behoeften van de doelgroep - en als fundament vanwege de gebundelde hoeveelheid praktijkervaring in de aangenomen mantel van het MBO onderwijs.

Guard benut de rijke ervaring van vakmensen uit de praktijk en zet die in voor een optimale ontwikkeling van haar onderwijs
programma’s.

Haar informele sfeer en formeel vakmanschap blijken aangenaam gewaardeerd te worden door haar cursisten. Een persoonlijke omgang staat daarom voorop, met in achtneming van de eigen beroepshouding.
Ieder uit zijn of haar persoonlijke natuur en vakculturele waarden.
Kwaliteit is geborgen in de georganiseerde cohesie van de academie, praktijkbegeleiding en beroepsuitoefening. Voor optimale continue ontwikkeling naar behoefte georiënteerd onderwijs, beschikt Guard over een duidelijke focus op
zelfreflectie. Deze zelfreflectie gebeurt niet alleen dagelijks bij de koffie, maar is opgezet met visie, duidelijke doelstellingen,
strenge kwaliteitsmonitoring en evaluatie. Al met al is Guard in haar geheel een dynamisch georganiseerd organisme dat vanuit een heldere beleidscultuur
het hoogste rendement nastreeft.
Opleiden is immers maatwerk en dat kan alleen hand in hand met iedere cursist afzonderlijk.