NIEUWS voor u gelezen | Pro-actief beveiligen

31 december


Eerste SVPB-examen pro-actief beveiligen

Deze week vond bij de SVPB het pilotexamen Proactief Beveiligen plaats. Het betreft hier een nieuwe opleiding van Minerva voor beveiligers als aanvulling op MBO-2. Cursisten leren het in een vroeg stadium herkennen van dreigingen, zodat zij actie kunnen ondernemen voordat een incident ontstaat.

De kandidaten die hebben deelgenomen aan de pilot hebben ter voorbereiding een trainingsdag gevolgd. Minerva ontwikkelde hiervoor eigen lesmateriaal in samenwerking met Jan van Twillert, een specialist op het gebied van predictive profiling. Het keuzedeel Proactief Beveiligen kan door kandidaten Beveiliger MBO-2 gevolgd worden, maar ook door beveiligers die al gediplomeerd zijn ter verbreding van hun kennis binnen het vak. Kandidaten die het examen behaald hebben ontvangen het SVPB certificaat voor dit keuzedeel.

Doel

Het doel van proactief beveiligen is het in een vroeg stadium onderkennen van een dreiging, zodat er actie kan worden ondernomen om de tegenstander in zijn voorbereiding te stoppen. Het gaat daarom over het kunnen inschatten van afwijkend gedrag en het plaatsen daarvan in het juiste perspectief. Vervolgens wordt degene die zich afwijkend gedraagt aangesproken, zodat met security questioning naar zijn intenties wordt geïnformeerd. De cursus is bedoeld voor onder andere beveiligers, security hosts, gastheren en gastvrouwen en receptionistes. De cursus vergt twee maanden thuisstudie en één praktijkdag.

BRON: Beveiligingsnieuws.nl