ESO-5a

Event Security Officer (ESO)

Opleiding Evenementenbeveiliger

Lijkt het je leuk en uitdagend om tot professioneel Evenementenbeveiliger te worden opgeleid en op verschillende evenementen en festivals te werken? Ben je flexibel, sta je fysiek en mentaal sterk in je schoenen? Hou je ervan om met een enthousiast team samen lange dagen te maken en een belangrijke bijdrage te leveren aan de veiligheid op evenementen en festivals? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Want met een erkend diploma Evenemeantenbeveiliger – Event Security Officer (ESO) op zak hoef je geen festival meer te missen.

Het beveiligen van een evenement is een vak apart. Er wordt vaak luchtig tegenaan gekeken, maar het is hard werken. De kunst is om in de rol van gastvrouw of gastheer een goede sfeer te behouden. Ook op momenten dat het er om spant. Voor een deel moet je dit in je hebben, voor een ander deel leer je dat bij ons.

De opleiding Evenementenbeveiliger bestaat uit twee delen, een theoriedeel en een praktijkdeel. Het theoriedeel wordt afgesloten met een officieel SVPB examen. Voordat je start met het praktijkgedeelte van je opleiding word je door een politieambtenaar gescreend of je met politie/justitie in aanraking bent geweest.

Theoriedeel

Het theoriedeel van de opleiding bestaat uit twee modules namelijk Evenementen Beveiliging en Werken binnen wettelijke kaders.

De eerste module Evenementen Beveiliging (Event Security) behandelt werkzaamheden van een Evenementenbeveiliger, het soort evenementen en de beveiligingshulpmiddelen.

De tweede module Werken binnen wettelijke kaders behandelt de wetten. Zoals het Wetboek van Strafvordering, de Arbo-wet, de Wet Persoonsregistraties, het Wetboek van Strafrecht, de Wet Wapens en Munitie en de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Daarnaast leer je optreden in geval van ontstane schade.

Lessen, lesmateriaal en studiebelasting

Voor de opleiding Evenementenbeveiliger volg je 5 weken minimaal 4 verplichte dagdelen of avonden de klassikale lessen. In deze lessen worden praktijksituaties besproken en ingegaan op de theorie. Je volgt het studieprogramma met behulp van 2 studieboeken die samen ca. 1 75,- kosten. De studiestudiebelasting bedraagt ca. 60 uur.

Examen

Het examen wordt onder verantwoordelijkheid van de Centrale Examencommissie van de SVPB afgenomen en bestaat uit de volgende examenonderdelen:
• Evenementenbeveiliging (Event Security); 40 minuten; 40 meerkeuzevragen.
• Wettelijke kaders BVL-2; 40 minuten; 40 meerkeuzevragen.
• Praktijkopdrachten
• SVPB praktijkexamen; beoordeling van praktijkopdrachten.

Praktijkdeel

Het praktijkgedeelte van de opleiding bestaat uit het meewerken als Assistent Eventbeveiliger aan tien verschillende events of festivals voor elk minimaal 1 dag. Voor deze activiteiten ontvang je een onkostenvergoeding van 1 50,- per dag. Op deze dagen word je door de praktijkopleider in het veld verder geholpen om de theorie in de praktijk toe te passen. Ieder event wordt door je praktijkopleider beoordeeld en geëvalueerd.
Met ons ruime aanbod in praktijkleerplaatsen is diversiteit in je vakgebied gewaarborgd. De studiestudiebelasting van dit onderdeel bedraagt ca. 80 uur.

Diploma en vervolgopleiding

Na succesvolle afronding van je theorie- en praktijkgedeelte ontvang je het officiële SVPB-Diploma Evenementenbeveiliger – Event Security Officer (ESO). Hiermee kun je direct aan het werk in de evenementenbranche. Wie dit diploma op zak heeft kan zich ook simpel inschrijven voor het verkorte programma MBO 2 Beveiliger. Je krijgt dan vrijstelling voor diverse deelkwalificaties.

Locatie

De lessen worden gegeven door de Guard Academy,
Nieuwe Markt 23 in Deventer.

Instroomeisen

Je minimum leeftijd is 18 jaar. Je hebt een constructieve en positieve beroepshouding en goede taal- en uitdrukkingsvaardigheid. Het bezit van een rijbewijs strekt tot aanbeveling bij het werken in de beveiligingsbranche

Kosten

De kosten van de opleiding bedragen € 395,- exclusief aanschaf boeken (ca. € 75,-) en de kosten voor de screening (ca. € 95,-). Afhankelijk van je voorkeur kies je voor een éénmalige storting van het gehele bedrag met 10% betalingskorting of een aanbetaling van minimaal € 200,- met 3 maandtermijnen van € 100,-

Download hier de pdf-folder Evenementenbeveiliger