Guard Academy vestiging Amsterdam
Guard Academy vestiging Deventer
Guard Academy vestiging Dordrecht
Guard Academy vestiging Nijmegen

Over de Guard Group

Guard heeft vestigingen in Amsterdam, Deventer, Dordrecht en Nijmegen.

Guard kan met recht tot de grotere en betere opleidingen in de particuliere beveiliging worden gerekend. De particuliere beveiligingsbranche in Nederland is de laatste decennia sterk gegroeid. Al vanaf de oprichting van de academie bezigt Guard zich om haar cursisten versneld de vereiste examenstof te onderwijzen. Guard leidde veel van deze collega’s op. Telde Nederland in 1980 nog ongeveer 10.000 particuliere beveiligers,in de top van de groei is dit in 2011 naar ruim 31.000 beveiligers opgelopen.

Als particuliere instelling staat Guard daarom als verbindend fundament tussen haar doelgroep en hun zichtbare behoefte om snel een rijkserkend diploma te behalen. Verbindend vanwege de flexibele natuur van de organisatie, inspelend op de behoeften van de doelgroep – en als fundament vanwege de gebundelde hoeveelheid praktijkervaring in de aangenomen mantel van het MBO onderwijs.

Guard benut de rijke ervaring van vakmensen uit de praktijk en zet die in voor een optimale ontwikkeling van haar onderwijs programma’s. Haar informele sfeer en formeel vakmanschap blijken aangenaam gewaardeerd te worden door haar cursisten. Een persoonlijke omgang staat daarom voorop, met in achtneming van de eigen beroepshouding. Ieder uit zijn of haar persoonlijke natuur en vakculturele waarden.
Kwaliteit is geborgen in de georganiseerde cohesie van de academie, praktijkbegeleiding en beroepsuitoefening. Voor optimale continue ontwikkeling naar behoefte georiënteerd onderwijs, beschikt Guard over een duidelijke focus op zelfreflectie. Deze zelfreflectie gebeurt niet alleen dagelijks bij de koffie, maar is opgezet met visie, duidelijke doelstellingen, strenge kwaliteitsmonitoring en evaluatie. Al met al is Guard in haar geheel een dynamisch georganiseerd organisme dat vanuit een heldere beleidscultuur het hoogste rendement nastreeft.
Opleiden is immers maatwerk en dat kan alleen hand in hand met iedere cursist afzonderlijk.