Opleidingen

Beveiliger MBO 2

Een beroep van uitersten

Als beveiliger heb je een bijzonder beroep; een beroep van uitersten. De ene keer moet je flink in actie komen en tegelijkertijd het overzicht bewaren. De andere keer moet je juist waakzaam zijn en klantvriendelijkheid uitstralen. Om dit beroep te kunnen uitoefenen moet je beschikken over het mbo-diploma Beveiliger MBO. Dat is wettelijk verplicht. Met dat diploma voldoe je niet alleen aan de wettelijke eisen, maar heb je door je opleiding tevens geleerd om professioneel invulling te geven aan de uitvoering van dat beroep.

Guard Academy biedt je de mogelijkheid om het volledige diploma in slechts een half jaar te behalen, zonder dat je daarvoor een specifieke vooropleiding hebt. Met de juiste houding, voldoende motivatie en het nodige lef en voorzettingsvermogen, is het mogelijk om bij Guard in deze korte tijd beveiliger te worden. Je hebt dan een zeer grote kans op werk, want de vraag naar beveiligers is groot en nog steeds groeiende. Guard garandeert je een degelijke, pittige opleiding, waarin theorie en praktijk op elkaar afgestemd zijn. Docenten, onder andere uit de beveiligingspraktijk, zorgen daarvoor.

Het theoretisch deel bevat een aantal modules zoals:

Wettelijke kaders basis

Als beveiliger moet je uiteraard weten binnen welke wettelijke kaders je de kerntaken in het beveiligingswerk dient te verrichten. Waaraan dient een beveiliger zich te houden? Op welke manier vindt overdracht van een verdachte aan de politie plaats? Hoe moet je optreden in geval van ontstane schade? Hoe ga je om met het in beslag nemen van gestolen goederen? Enzovoorts. Daarom krijg je les over onder andere de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties, het wetboek van Strafvordering, de Arbowet, de Wet Persoonsregistraties, het Wetboek van Strafrecht, de Wet Wapens en Munitie en de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

Beveiliging van objecten basis

In het beveiligingswerk word je geconfronteerd met allerlei bijzondere situaties waar ook risico’s mee gepaard gaan. Het is voor een beveiliger nodig die risico’s goed in te kunnen schatten en waar mogelijk te voorkomen (preventief optreden) en te beperken (repressief optreden). Tijdens dit deel van het onderwijsprogramma leer je hoe je dat moet doen in geval van bijvoorbeeld brand, veel voorkomende criminaliteit en (bedrijfs-) ongevallen. Daarnaast leer je om dienstverlenend te handelen.

Loopbaan en Burgerschap, Nederlands en Rekenen

Om het landelijke mbo 2 diploma te halen, worden de bovenstaande vakken op schoolniveau gegeven en getoetst. Dit lesonderdeel Loopbaan en Burgerschap behandelt maatschappelijke vraagstukken en culturele omstandigheden, de werking en kenmerken van een parlementaire democratie, kenmerken van een rechts- en verzorgingsstaat. Met deze lessen ben je in staat het beveiligingswerk in een breder kader te plaatsen en word je bewust gemaakt van de positie die het beveiligingswerk inneemt. Toetsing van het vak Loopbaan en Burgeschap wordt door Guard gedaan.
In het Nederlandse onderwijs zijn sinds een aantal jaren Nederlands en Rekenen verplichte vakken. Dit maakt de opleiding er niet gemakkelijker op. Toetsing van de vakken Nederlands en Rekenen geschiedt door Guard doormiddel van het landelijke examen.

Stageplaatsen

Het praktijkdeel vindt gelijktijdig plaats naast de theorielessen. De praktijkstage loop je bij een zogeheten erkend leerbedrijf. Om die reden werken we met ons eigen beveiligingsbedrijf Guard Security en bieden we gegarandeerde stageplaatsen. Guard Security is een officieel erkend leerbedrijf. De combinatie van dit leerbedrijf met Guard Academy als opleidingsinstituut, is uniek in Nederland!

Voordat je stage gaat lopen bij een leerbedrijf, word je middels een zogeheten antecedentenonderzoek ´gescreend´ door politie en justitie. Je mag als beveiliger namelijk geen strafblad hebben. Tussen jou, Guard Academy en het leerbedrijf (Guard Security), wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten waarin ieders rechten en plichten zijn vastgelegd. Daarna ontvang je een legitimatiebewijs van Justitie waarmee je tijdens de stage als beveiliger mag werken bij het leerbedrijf. Gedurende de stage werk je een praktijkwerkboek door. Daarin staan praktijkopdrachten door je praktijkbegeleider van je stage laat aftekenen zodra je deze afgerond hebt. Zo leer je stap voor stap de werkzaamheden in de beroepspraktijk. De stageplekken worden door Guard verzorgd.

Specifiek Rapporteren basis

Een goed bruikbaar rapport kunnen schrijven is essentieel in het beveiligingswerk. Hoe ga je om met feiten en met je waarneming? Hoe zet je dat nu zo op papier dat een collega je begrijpt? Wat is het verschil tussen een specifiek en een dienst rapport? Het examenonderdeel specifiek rapporteren is hierom in het leven geroepen en Guard leert je daarvoor de nodige vaardigheden aan.

Praktisch Handelen basis

Tijdens het werk als beveiliger kunnen er kritieke momenten voorkomen. Om die reden worden deze situaties tijdens het examen gesimuleerd. Met behulp van simulaties worden er belangrijke situaties nagespeeld en wordt er getoetst of de aspirant beveiliger adequaat de invulling geeft en volgens de regels optreedt.

Waarnemen basis

Bij het vak waarnemen wordt het observatievermogen van de cursist getraind en beoordeeld. De cursist leert objectief weer te geven wat hij heeft gehoord en heeft gezien.

Aanvullende vakken en praktijktraining

Steeds meer wordt er in de praktijk gevraagd naar aanvullende kennis die nodig is om het beroep van beveiliger goed uit te oefenen. Om die reden wordt er door Guard bij een voldoende resultaat het certificaat AED verstrekt. Aanvullend kan voor een volledig BHV cursus gekozen worden.

Daarnaast kun je het certificaat Evenementen Verkeerregelaar behalen. In samenwerking met de politie worden cursisten geschoold voor deze activiteit. Cursisten, die tijdens een evenement ook daadwerkelijk als verkeersregelaar hebben gefunctioneerd, ontvangen het certificaat.

Alle aanvullende vakken en praktijktrainingen vergroten je beroepsvaardigheden, waardoor je een nog professioneler beveiliger wordt. Daarmee vergroot je jouw toch al prima kans op de arbeidsmarkt nog eens extra.

Diploma

Het met goed gevolg afleggen van zowel het theoretisch examen als het praktijk examen geeft je recht op het diploma Beveiliger Niveau 2. Het diploma ontvang je van Guard Academy en de SVPB en is officieel erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Justitie.

Praktische aandachtspunten

De opleiding Beveiliger wordt door Guard Academy op een maandag of woendagaond aangeboden.

De theorielessen en een gedeelte van de praktijklessen worden gegeven op de vier vestigingen van Guard. In Deventer, Amsterdam, Dordrecht en Nijmegen. Via een doordacht systeem van studiebegeleiding en studiecontrole wordt elke student, waar nodig, individueel ondersteund tijdens het opleidingstraject.

De bedrijfscultuur van Guard Academy is dusdanig dat deelnemers altijd met vragen bij hun docenten en/of vestigingsmanagers terecht kunnen: mondeling, telefonisch en/ of via e-mail.

Les- en studiematerialen en toegang tot de digitale leeromgeving worden deels door Guard verstrekt. Les- en overige studiematerialen worden tijdens de eerste lesdag uitgedeeld.

Niet onbelangrijk is dat Guard; indien nodig; helpt bij het zoeken naar werk. De kans op het vinden van werk is hierbij zeer groot. In sommige gevallen kan een baangarantie worden afgegeven. Na het behalen van het beveiligingsdiploma heeft 80% van de cursisten binnen drie maand een baan in de beveiliging gevonden.

Kosten

Studeren kost geld. Niet iedereen heeft dat geld bij de aanvang van de opleiding. Om voor iedereen de opleiding toegankelijk te maken heeft Guard zijn eigen opleidingsfinancieringsysteem in het leven geroepen. Uitgebreide informatie hierover is te verkrijgen via ons secretariaat.

Deelname

Voor het volgen van de opleiding Beveiliger is geen specifieke vooropleiding vereist. Naast het eerdergenoemde antecedentenonderzoek door Justitie, dient elke deelnemer deel te nemen aan een verplichte intake. Tijdens de intake wordt bekeken in hoeverre de opleiding Beveiliger passend en haalbaar voor je is. De opleiding vindt 4 x per jaar plaats.

Met een schriftelijke onderbouwing ontvang je daarover vervolgens een advies van Guard Academy. Daarbij zal onder andere de vraag beantwoord worden of de halfjaar durende standaardopleiding haalbaar is, of dat een specifiek opleidingstraject wenselijk of noodzakelijk geacht wordt. Ook eventuele vrijstellingsmogelijkheden zullen, waar nodig, de aandacht krijgen.

Download hier de pdf-folder Beveiliger MBO 2